I Färsksjön finns "ett hav" av näckrosor. Förutom de röda är de, som sjön är mest känd för, finns också rosafärgade, vita och gula. Av de gula finns även en ovanligare sort, vilken sannolikt är av Nordamerikanskt ursprung. Både blomma och blad skiljer sig från den vanliga svenska gula näckrosen. Där växer även en sort som är svagt svavelgul eller svagt pistagegrön kanske är rättare benämning på färgen. Denna näckros är helt klart en mutation men det är ännu inte fastställt på vilket sätt den har muterat för att ge den ovanliga färgen på blommor och blad.
De flesta bilder är från Färsksjön men några är tagna vid andra små vatten där näckrosor etablerat sig.