NATURKONST.
Det finns en del konstverk av olika konstnärer på Eriksberg. Men här presenteras konst-(iga) former, skapade av naturen.
I en sten, liten eller stor, en stubbe eller trädstam kan jag se en figur, ett djur eller ett monster. Även om det inte finns någon figur att se, tycker jag att det är ett konstverk. De mönster en murknande stubbe eller fallen trädstam skapar är fantastiskt vackra. Att dessutom se och fotografera samma motiv året därpå gör, att man ser de förändringar som blir över tid. Spännande och intressant.
Det är upp till betraktaren vad man kan tycka sig se i grenar och stenar. Här får fantasin möjlighet att flöda fritt.