Fåglar 2020

Backsvalor
I Sverige är backsvalan rödlistad som sårbar. Ett av BirdLife Sveriges projekt är att i år och nästa år genomföra en nationell inventering av backsvala för att göra en kartläggning över var i Sverige det finns häckande par - och hur många.
Jag har (haft) glädjen att inventera de backsvalor som finns och häckar i centrala Karlskrona och har, naturligtvis, även fotograferat dem när jag har besökt deras boplatser.
Vanligvis häckar de i sand- och bergstäkter men i en stad finns ju inga dylika platser. "Mina" svalor häckar i håligheter i stenmurar, vilket är det alternativ som finns för dem som vill vara "stadsbor".