Mer information om utgrävningen och fynden finns på Blekinge Museums hemsida och Arkeologernas hemsida.


Unik utgrävning av kritpipfabriken i Karlskrona juli och augusti 2020.
Utgrävningen var ett samarbete mellan Blekinge museum och Arkeologerna från Statens historiska museer. Man hittade en stor mängd med pipskaft och en hel del piphuvuden, rester dels från importerade pipor från Holland och England och dels från de som tillverkats här på fabriken i Karlskrona. På ett av piphuvudena finns instämplat Carlskrona och N.M.N, vilket är Nils Matteus Nordstens initialer. Han var fabrikens grundare och fabriken var i bruk under ca 10 år och var en del i handelskvarteret vid hamnen.
    Förutom rester av pipor hittades även mer vardagsnära fynd, som slaktavfall och köksföremål mm. hittades.
Man rökte olika slags pipor och använde piporna olika beroende på vilket samhällsskikt man tillhörde.
    På tomten fanns även lämningar efter ugnar och andra spår från tillverkningsprocessen som kan spegla detta tidiga och unika skede av Karlskronas civila historia. Flera pipfabriker  byggdes och var i bruk under 1700-talet, men hittills har ingen undersökts grundligt.
 
Jag följde utgrävningen under hela tiden den pågick, besökte platsen och fotograferade två-tre gånger i veckan. Det var mycket intressant att följa och givande att få veta mer om denna, i vart fall för mig, okända pipfabrik.