Torhamns udde


Längst ner i sydöstra hörnet av vårt avlånga land ligger Torhamns udde, naturreservat och en fantastiskt vacker plats med säregen natur. Här känner man friheten när de saltstänkta vindarna fläktar medan man ser ut över havet. På Torhamns udde har Karlskrona Ornitologiska Klubb (KOK) sin fågelstation där ringmärkning, och viss forskning, sker under några månader varje vår och höst. Skådning och räkning av flyttfågelsträck äger också rum under vår- och höstmånader, då fågellivet är som mest aktivt. KOK har olika organiserade aktiviteter vid fågelstationen och alla är alltid välkomna för att titta, ställa frågor om fåglarna och vår verksamhet närhelst fågelstationen är bemannad. Planerade aktiviteter utom- och inomhus hittar du på KOK:s hemsida HÄR
Sommartid betar kor och får på området och, förutom att det är ett trevligt inslag att träffa på dem, är deras betande viktigt för växtligheten på strandängarna.
Oavsett om man är intresserad av fåglar eller ej, är Torhamns udde värt ett besök för att njuta av naturen där. För oss i KOK är udden ett kärt "tillhåll".