UTFLYKTER
I detta album finns bilder från de utflykter jag har gjort till andra platser än de jag besöker regelbundet så gott som året om. Det är bilder på natur, fåglar och andra djur samt lite annat, som jag tyckte var värt att föreviga.
Tanken är att ha alla bilder samlade för varje utflykt, så att de blir en enhet, istället för att dela upp dem i olika kategorier.